Tallinna Ülikoolis õppimine

Täna sai viimase hinne ja Hurraa !!! Kevadisessioon on lõppenud!See oli väga raske semester, pool aastat õppimist oli online, mõnda loengut väga raskelt ol iaru saada , mõnda oli lihtsam. Kõige rohkem igatsesin meie kursusekaaslastega kohvikuistumist, mulle väga meeldis loenguid arutama ja meie arutelud aitas mul tihti millestki aru saada või veenduda, et mõtlesin õigesti.Loe edasi: “Tallinna Ülikoolis õppimine”

Isegi minu, 38-aastase täiskasvanu jaoks on distantsil õppimine väga keeruline. Jälgi, millist õppetundi millist linki vaja on, ära unusta kodust, jälgi tööde lõpptähtaegu. Samuti märkan, et mõnikord on mul häbi tunnis küsida, kui küsimus on, ja siis hammustan küünarnukke, et ei saa millestki aru.mis mind aitab:kirjutasin ühele lehele (arvutisse) ained ja loengu lingid või kustLoe edasi:

Informaatika didaktika kursus

Selle kursuse raames õpisin paris palju juurde : sain rohkem teada ainekava ja tunnikava kohta, milline praegune olukord informaatikaga Eestis ja mujal, mis võik olla paremaks. Minu jaoks oli väga kasulik teada saada tunni planeerimisest ja erinevatedest programmides, mis võib tunni ajal kasutada. Näiteks: see sama digiõpik. Lugesin palju huvitavad erinevaid artikleid ja mõned paniLoe edasi: “Informaatika didaktika kursus”

informaatika didaktika

Alguses eelmise loengi kohta. Mulle väga meeldis “basseiniga” võrdlemine, ehk seda ,et digioskused on tegelikult madalas vees suplemine, millega kõik saavad hakkama. Isegi neid, kes ei oska ujuda. Ja informaatika on nagu sügavas vees sukeldumine, kui sa peab ikka mingid reeglid ja juhused teadme enne kui lähed ujuma. Mina mõtlesin enda peale : kaks aastaLoe edasi: “informaatika didaktika”

eluline

Mõnikord ülikoolis enda peale tunnen, kui oluline õpetaja roolis tekitada soodsa keskkonda õpilastele. Mis mind hääirib… ühe aine raames, saan hästi palju huvitava ja vajaliku info, aga mulle mitte kuidagi “ei istu” see viis, kuidas õpejõud õppetab. Ta järjest räägib hästi paju keerulisi teksi, tore kui ta mainib mingi eluline näide. Aga kuna selles ainesLoe edasi: “eluline”

loeng ülikoolis

Rääkisime sellest, kuidas lapsi hinnata ja anda tagasiside. Selleks,et lapsel oli õige suhtumine õpetööse ja motivatsioon õppida, on vaja kiita teda sellest eest, mis on tema jaoks raske. Seda, kus ta pingutas, et saada tulemust. Aga mitte selle eest mis temal tuleb loomulikult välja. Ja tegelikult kujundav hindamine see on hinne mis pannakse õppimise protsesiLoe edasi: “loeng ülikoolis”

Informaatika didaktika

Lugesin järgmist arkitli “Computing at school in the UK ” autorid Simon Peyton Jones, Microsoft ResearchBill Mitchell, BCS Academy of ComputingSimon Humphreys, Computing At Schoolkohe siisejuhatuses on kirjas,et aurid arvavad ,et lapsed peavad teadma mitte ainult kuidas kasutada digitalsed tehnoloogiad, vaid ka seda kuidas need töötavad. Ehk siis töötamise pühiptintsiipid. Enne eelmisel kevadel toimunud koolitustLoe edasi: “Informaatika didaktika”

informaatika didaktika- esimene loeng (05.09)

  Esimesed mõtted loengu alguses- ma ei saa aru mitte midagi, millest kõigest jutt. Mille jaoks ma siise astusid siia, kui informaatika ei olnud minu lemmik aine kooli ja ma ei ta mitte midagi arvutist? Kui tuli esimene harjutus- mõistekaardi koostamine, siis peas on tõeline tühjus ja paanika- Õnneks õppejõud andis mõned sõnad vihjeks.  Kui kuulasin kursukaaslasteLoe edasi: “informaatika didaktika- esimene loeng (05.09)”

Kes ma olen

Olen siis ingormatikaõpetaja eriala tudeng ja lisaks valisin endale haridustehnoloogia sunda. Varem ma töötasin lastaaias õpetajana ja viimase aasta jooksul hakkasin robobotikaga tegeleda ja kuidagi määkramata( enda jaoks) võtsin ka endale meie lastaaia haridustehnoloogi rolli. Praegu olen alustav haridustehnoloog ühes Tallinna koolis. Siis, bloogis, hakkan kirjutada oma arvamust erinevate õpeainete ja loetutu raamatute kohta.