Главная страница

Последние записи

Tallinna Ülikoolis õppimine

Täna sai viimase hinne ja Hurraa !!! Kevadisessioon on lõppenud!See oli väga raske semester, pool aastat õppimist oli online, mõnda loengut väga raskelt ol iaru saada , mõnda oli lihtsam. Kõige rohkem igatsesin meie kursusekaaslastega kohvikuistumist, mulle väga meeldis loenguid arutama ja meie arutelud aitas mul tihti millestki aru saada või veenduda, et mõtlesin õigesti.…

lugemispäevik- kolmas lugu- Õpiobjektid ja repositooriumid

Repositories of Open Educational Resources: An Assessment of Reuse and Educational Aspects Avatud õppematerjalide hoidlad: taaskasutuse hindamine ja haridusaspektid See artikkel annab ülevaate avatud õpperessursside (ROER) hoidlate hetkeseisust kõrghariduses rahvusvaheliselt. Selles analüüsitakse mitmesuguseid haridusmõõdikuid, et teha kindlaks, kas ROER suudab rahuldada hariduskonteksti konkreetseid vajadusi, ja selgitada arusaamist ROERi avatud haridusressursside taaskasutusest (OER). Uuringu eesmärk on…

lugemispäevik- teine lugu

Learning Technology Standardization: Making Sense of it All1 Erik Duval1 1 Dept. Computerwetenschappen, Katholieke Universiteit Leuven Celestijnenlaan Selles artiklis analüüsime tehniliste standardite rolli õppimistehnoloogiates, keskendudes sellele, kuidas need võimaldavad koostalitlusvõimet. Selgitame lühidalt mõningaid avatud ja akrediteeritud standardite alternatiive ning nende mõju kogukonnale. Autorid annavad ülevaate ja süstematiseerimise kõige enam kasutatavatest standarditest ja spetsifikatsioonidest.Selles artiklis uurivad…

Получайте новое содержимое прямо на почту.

%d bloggers like this: